O mně

– nar. v Praze 1987

Vystudovala jsem dějiny umění. Mojí specializací je barokní architektura a teorie architektonického prostoru s přesahy do filosofie a religionistiky. Ve své fotografické tvorbě se inspiruji antickým, renesančním a barokním uměním. Nejde mi však o přímou citaci, spíše o přirozené navázání. Pracuji s podobnou vizualitou, kompozičními schématy, je mi také blízká symbolická rovina, která se v těchto dílech nachází. Oslovuje mě rétorika těchto děl – způsob přímé komunikace s divákem. Důležitou roli pro mě hraje přirozené světlo. Je pro mě tvárnou hmotou, kterou lze formovat, médiem, které zároveň zviditelňuje i zahaluje. Se světlem pracuji hlavně při focení lidí – mým cílem jsou portréty působící obyčejně a jedinečně zároveň. Ve fotografii usiluji o jednoduchost, koncentrovaný výraz a univerzální působení.

STUDIUM

2015 a dále – doktorské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2010–2013 – fotografická tvorba a média – Vyšší odborná škola grafická (Hellichova) – ukončený závěrečný ročník, bez absolutoria

2010–2015 – magisterské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – titul Mgr., obhájená diplomová práce: Prostor barokní architektury v pojetí kritiky ve 20. století

2006–2010 – bakalářské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – titul Bc. obhájená bakalářská práce: Architektura Josefa Pleskota a problematika novostavby v historickém prostředí

2002–2006 – střední škola: grafický design – Výtvarná škola Václava Hollara 

PRAXE

2020 –  Stavkonsult fotografická dokumentace a archivní rešerše historických staveb

2017 – Litomyšlský architektonický manuál realizace textů o stavbách Josefa Pleskota v Litomyšli

2009 – Centre for Central European Architecture účast na realizaci katalogu současné architektury na Praze 1

2008–2010 – Monumenta renovamusfotografická a kresebná dokumentace architektury, průzkum historických staveb

2007 – Digitalizace historických diapozitivů FF UK účast na grantu FFUK: skenování, archivace a katalogizace diapozitivů

PŘEHLED PUBLIKOVANÉ LITERATURY:

KORYNTOVÁ Eliška: Vnímat, myslet, číst – Perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění. In: Acta universitatis carolinae. Philosophica et historica 2, Studia historiae artium III, Praha 2019, s. 165–167.

KORYNTOVÁ Eliška/BIEGEL Richard: Mojmír Horyna. In: Richard BIEGEL/Roman PRAHL/Jakub BACHTÍK: Století Ústavu pro dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 574.

KORYNTOVÁ Eliška: Sakrální prostor z pohledu religionistiky: inspirace pro dějiny umění. In: CSÉMYOVÁ Eva/HAUSER Jakub/JOHANIDESOVÁ Tereza/KLINEROVÁ Adéla (eds.): Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech, Praha 2019: FFUK, s. 182–195.

KORYNTOVÁ Eliška: Forma a obsah architektonického prostoru. In: Obsah – Forma : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = Content – Form : the proceedings of the international conference for doctoral students / Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 285–293.

KORYNTOVÁ Eliška: Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2004. In: Marie KLIMEŠOVÁ (Ed.): Acta universitatis carolinae. Philosophica et historica 2–2008, Studia historiae artium I, Praha 2012, 167–171.

KORYNTOVÁ Eliška: Fasádismus na Příkopech. In: Věstník klubu Za starou Prahu roč. 41, č. 1, 2011, s. 16 –21.

KORYNTOVÁ Eliška: Přestřihování a navazování linií času. In: Era 21 č. 2, 2008, 71.