O mně

– nar. v Praze 1987

Vystudovala jsem dějiny umění. Mojí specializací je barokní architektura a teorie architektonického prostoru s přesahy do filosofie a religionistiky. Ve své fotografické tvorbě se inspiruji antickým, renesančním a barokním uměním. Nejde mi však o přímou citaci, spíše o přirozené navázání. Pracuji s podobnou vizualitou, kompozičními schématy, je mi také blízká symbolická rovina, která se v těchto dílech nachází. Oslovuje mě rétorika těchto děl – způsob přímé komunikace s divákem. Důležitou roli pro mě hraje přirozené světlo. Je pro mě tvárnou hmotou, kterou lze formovat, médiem, které zároveň zviditelňuje i zahaluje. Se světlem pracuji hlavně při focení lidí – mým cílem jsou portréty působící obyčejně a jedinečně zároveň. Ve fotografii usiluji o jednoduchost, koncentrovaný výraz a univerzální působení.

STUDIUM

2015 a dále – doktorské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2010–2013 – fotografická tvorba a média – Vyšší odborná škola grafická (Hellichova) – ukončený závěrečný ročník, bez absolutoria

2010–2015 – magisterské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – titul Mgr., obhájená diplomová práce: Prostor barokní architektury v pojetí kritiky ve 20. století

2006–2010 – bakalářské studium: dějiny umění – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – titul Bc. obhájená bakalářská práce: Architektura Josefa Pleskota a problematika novostavby v historickém prostředí

2002–2006 – střední škola: grafický design – Výtvarná škola Václava Hollara 

PRAXE

od 2022 – copywriter pro blog FotoŠkoda

2017 – Litomyšlský architektonický manuál realizace textů o stavbách Josefa Pleskota v Litomyšli

2009 – Centre for Central European Architecture účast na realizaci katalogu současné architektury na Praze 1

2008–2010 – Monumenta renovamusfotografická a kresebná dokumentace architektury, průzkum historických staveb

2007 – Digitalizace historických diapozitivů FF UK účast na grantu FFUK: skenování, archivace a katalogizace diapozitivů

VÝSTAVY

2023 – Memento, Vila Kneislovka, kurátorka: Eliška Koryntová, skupinová výstava (Josefína Jonášová, Eliška Koryntová, Veronika Durová, Jana Jandáčková, Tomáš Skála)

2012 – Change, Traffo Gallery, Praha, skupinová výstava: Hana Novotná, Veronika Nastoupilová, Kateřina Dvořáková, Ksenia Korovina, Eliška Koryntová, Jakub Hrab, Jan Vosínek, Nikolas Tušl, Adam Lukas, Marek (Rafael) Dusil a Jiří Felcman

2012 – Hranice stínu, Zámek ve Valči, kurátorka: Tereza Špinková, skupinová výstava: Klára Doležálková, Bohdan Dušek, Tomáš Hercog, Martin Herold, Eliška Koryntová, Lenka Kubelová, Kristina Láníková, Matěj Pospíšil, Marie Roztočilová Larroa, Johana Střížková, Dorota Špinková, Vladimír Turner, Michal Ureš, Vojtěch Veškrna, Eliška Vrbová, Kateřina Zochová

PŘEHLED PUBLIKOVANÉ LITERATURY:

KORYNTOVÁ Eliška: Vnímat, myslet, číst – Perceptuální a konceptuální možnosti analýzy umění. In: Acta universitatis carolinae. Philosophica et historica 2, Studia historiae artium III, Praha 2019, s. 165–167.

KORYNTOVÁ Eliška/BIEGEL Richard: Mojmír Horyna. In: Richard BIEGEL/Roman PRAHL/Jakub BACHTÍK: Století Ústavu pro dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 574.

KORYNTOVÁ Eliška: Sakrální prostor z pohledu religionistiky: inspirace pro dějiny umění. In: CSÉMYOVÁ Eva/HAUSER Jakub/JOHANIDESOVÁ Tereza/KLINEROVÁ Adéla (eds.): Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech, Praha 2019: FFUK, s. 182–195.

KORYNTOVÁ Eliška: Forma a obsah architektonického prostoru. In: Obsah – Forma : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = Content – Form : the proceedings of the international conference for doctoral students / Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 285–293.

KORYNTOVÁ Eliška: Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2004. In: Marie KLIMEŠOVÁ (Ed.): Acta universitatis carolinae. Philosophica et historica 2–2008, Studia historiae artium I, Praha 2012, 167–171.

KORYNTOVÁ Eliška: Fasádismus na Příkopech. In: Věstník klubu Za starou Prahu roč. 41, č. 1, 2011, s. 16 –21.

KORYNTOVÁ Eliška: Přestřihování a navazování linií času. In: Era 21 č. 2, 2008, 71.